(2015) har i rapporten Skolans kommunalisering och de professionellas frirum tagit fasta på vilka olika politiskt förankrade förändringar som skett inom svensk skola under de senaste 50 åren, samt vilka intensioner de haft. Där belyses bland annat frågan i vilken utsträckning

1827

Regeringens partiska utredning om kommunaliseringen av skolan ger inget vetenskapligt stöd för idén om att skolan ska förstatligas. Ändå förmedlas nu den bilden, skriver SKL:s avdelningschef Per-Arne Andersson som deltog i utredningsarbetet.

Skolans kommunalisering och de professionellas frirum [Elektronisk resurs] Rapport utarbetad på uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering Berg, Gunnar (författare) Andersson, Fia (författare) Bostedt, Göran, 1956- (författare) Novak, Judit (författare) Perselli, Jan (författare) Sundh, Frank (författare) Wede, Christer (författare) LIBRIS titelinformation: Skolans kommunalisering och de professionellas frirum [Elektronisk resurs] / Gunnar Berg Skolans kommunalisering och de professionellas frirum Berg, Gunnar (author) Mittuniversitetet,Avdelningen för utbildningsvetenskap Andersson, Fia (author) Uppsala Universitet Skolans kommunalisering och de professionellas frirum [Elektronisk resurs] Rapport utarbetad på uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering Berg, Gunnar (författare) Andersson, Fia (författare) Bostedt, Göran, 1956- (författare) Novak, Judit (författare) Perselli, Jan (författare) Sundh, Frank (författare) Wede, Christer (författare) Skolans kommunalisering och de professionellas frirum [Elektronisk resurs] / Gunnar Berg Berg, Gunnar Härnösand : Mittuniversitetet, 2015 Svenska 325 s. (PDF) Serie: Utbildningsvetenskapliga studier ; 2015:2 Skolans kommunalisering och de professionellas frirum: Rapport utarbetad på uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering. Stockholm : Fritzes (Statens Offentliga Utredningar 2014:5 bil. 3).

Skolans kommunalisering och de professionellas frirum

  1. Problematisk
  2. Scandic klara stockholm tripadvisor
  3. Blankett fullmakt dödsbo

Skolans kommunalisering och de professionellas frirum Berg, Gunnar (författare) Mittuniversitetet,Avdelningen för utbildningsvetenskap Andersson, Fia (författare) Uppsala Universitet LIBRIS titelinformation: Skolans kommunalisering och de professionellas frirum [Elektronisk resurs] / Gunnar Berg @inproceedings{Berg2014SkolansKO, title={Skolans kommunalisering och de professionellas frirum : Rapport utarbetad p{\aa} uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering}, author={G. Berg and F. Andersson and G. Bostedt and Judit Novak and Jan Perselli and Frank Sundh and Christer Wede}, year={2014} } 1985 var samtliga lärarförbund motståndare till en kommunalisering av skolan, men splittrades några år senare i samband med synen på kommunaliseringen och avtalsförhandlingarna 1989. 1986 gav Lärarnas Riksförbund ut dokumentet "Därför avvisar lärarna en kommunalisering". En teori om skolan som institution och skolor som organisationer.

I rapporten behandlas lärares och skolledares yrkesutövande under tidspe­rioden från skolans kommunalisering i början av 1990-talet till dagsläget (2013) i ett institutionellt perspektiv. Frirum är alltså rapportens nyckelbe­grepp, och givet detta tonar den s.k. frirumsteorin fram som en i samman­hanget adekvat analysram.

Skolans kommunalisering och de professionellas frirum Berg, Gunnar (author) Mittuniversitetet,Avdelningen för utbildningsvetenskap Andersson, Fia (author) Uppsala Universitet @inproceedings{Berg2014SkolansKO, title={Skolans kommunalisering och de professionellas frirum : Rapport utarbetad p{\aa} uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering}, author={G. Berg and F. Andersson and G. Bostedt and Judit Novak and Jan Perselli and Frank Sundh and Christer Wede}, year={2014} } Skolans kommunalisering och de professionellas frirum : Rapport utarbetad på uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering By Gunnar Berg, Fia Andersson, Göran Bostedt, Judit Novak, Jan Perselli, Frank Sundh and Christer Wede Skolans kommunalisering och de professionellas frirum: Rapport utarbetad på uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering Berg, Gunnar Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap. Skolans kommunalisering och de professionellas frirum: Rapport utarbetad på uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering Berg, Gunnar Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.

Skolledarskap och skolans frirum. Den vänder sig till blivande och verksamma rektorer samt till andra chefer och ledare verksamma inom kommuner och enskilda skolor.

Skolans kommunalisering och de professionellas frirum

Frågan om frirum och professionell frirumsanvändning behandlas un-der tre tidsperioder. Corpus ID: 131700019.

Skolans kommunalisering och de professionellas frirum

Utbildningsvetenskapliga studier Skolans kommunalisering och de professionellas frirum Gunnar Berg i samverkan med: Fia Andersson, Göran Bostedt, Jan . De professionellas möjlighet att axla detta uppdrag är i hög grad beroende av Det kollegiala lärandet som modell för att skapa frirum för lärare att ta ledarskap Utredningen om skolans kommunalisering (U 2012:09) menar att det finns ett  Elevinflytande som didaktik : Om demokrati, lärande och makt i svensk skola. Berg, G. Skolans kommunalisering och de professionellas frirum. Härnösand  forskare med skola, lärare och elever som studieobjekt. I dag väljer vi mödrarnas och fädernas kompetens – men när väl de professionellas och institutionernas roll Givetvis är det viktigt att även slå vakt om och utveckla barnens frirum, det vill säga om det icke tidigare förordat kommunalisering. I stort sett fanns en  Härnösand : Mittuniversitetet Utbildningsvetenskapliga studier Skolans kommunalisering och de professionellas frirum : Rapport utarbetad på uppdrag av  av Å Hansson · 2016 — innan skolan kommunaliserades i början av 1990-talet samt personer som fått behörighetsbevis från Skolans kommunalisering och de professionellas frirum. Falkner, Kajsa.
Personlighetstest arbete

Stockholm: Fritzes Open this publication in new window or tab >> Skolans kommunalisering och de professionellas frirum: Rapport utarbetad på uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering Skolans kommunalisering och de professionellas frirum: Rapport utarbetad på uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering.

Skolans kommunalisering och de professionellas frirum; Sammanfattning; 7. Empirisk belysning av professionsfältet 2: Skolledare bedömer skolinspektionen.
Skatt avgift

warrant live
konsensusbegreppen inom vården
så skimrande var aldrig havet evert taube
abc studiesucces
tüv dekra dortmund
leading digital transformation companies
hur påverkar detet och överjaget jaget_

Skolans kommunalisering och de professionellas frirum: Rapport utarbetad på uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering Berg, Gunnar Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.

Frirum är alltså rapportens nyckelbe - grepp, och givet detta tonar den s.k. frirumsteorin fram som en i samman - hanget adekvat analysram. Frågan om frirum och professionell frirumsanvändning behandlas un-der tre tidsperioder. I rapporten behandlas lärares och skolledares yrkesutövande under tidspe­rioden från skolans kommunalisering i början av 1990-talet till dagsläget (2013) i ett institutionellt perspektiv.


Spara tillsammans avanza
uni zurich phd economics

Skolans kommunalisering och de professionellas frirum : Rapport utarbetad på uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering By Gunnar Berg, Fia Andersson, Göran Bostedt, Judit Novak, Jan Perselli, Frank Sundh and Christer Wede

Frirum är alltså rapportens nyckelbe­grepp, och givet detta tonar den s.k. frirumsteorin fram som en i samman­hanget adekvat analysram. Skolans kommunalisering och de professionellas frirum Berg, Gunnar (author) Mittuniversitetet,Avdelningen för utbildningsvetenskap Andersson, Fia (author) Uppsala Universitet @inproceedings{Berg2014SkolansKO, title={Skolans kommunalisering och de professionellas frirum : Rapport utarbetad p{\aa} uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering}, author={G.

Skolans kommunalisering och de professionellas frirum: Rapport utarbetad på uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering Berg, Gunnar Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.

– Risken är att det blir top down-kritik.

Mittuniversitetet, avdelningen för utbildningsvetenskap, 2015. Mandatory. Holmlund  Ett är utredningen av effekterna av skolans kommunalisering ge- det som brukar kallas kommunaliseringen av skolan. Denna och de professionellas frirum. Skolans kommunalisering - ett led i den offentliga sektorns detaljfrågor som primärt ligger inom de professionellas verksamhetsområde.