Det svenska kapitalskyddssystemet består av två delar: bestämmelser om ett lägsta aktiekapital och en tillskottsplikt vid bolagsbildning och emissioner samt det så kallade läckageskyddet. Livesändning – kurstillfället den 15 februari kommer enbart att livesändas. Kurstillfället 28 oktober 2021 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad

8095

Norstedts Juridik erbjuder kvalificerad utbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Som kurs­deltagare hos Norstedts Juridik fördjupar du …

I denna del av kursen behandlas de underliggande principer som reglerna i det nationella skattesystemet vilar på. Olika grundläggande begrepp inom skatterätt och nationalekonomi behandlas. Vidare ges en komparativ översikt över hur Sveriges uttag av skatt på olika områden skiljer sig från övriga länders. Del 2 Inkomstbeskattning Undervisningsplan Skatterätt (15 hp) 1 Skatterätt Grundkursen i skatterätt (15 hp) är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet. Kursen läses som en del av studierna på den fjärde terminen.

Skatterätt kurs

  1. Dubbla boenden
  2. Ll bolagen
  3. Clean technology

Stor vikt läggs vid dubbelbeskattningsavtalsrätten, varvid OECD:s modellavtal med tillhörande kommentar studeras ingående, och vid metodologiska spörsmål, varvid Wienkonventionen om traktaträtten behandlas särskilt. Kursen omfattar 30 högskolepoäng (30 ECTS credits) och ingår som obligatorisk kurs på grundnivå i utbildningen för juristexamen enligt utbildningsplan fastställd den 16 april 2007 av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet. Specialkursen Internationell skatterätt ger förståelse för de internationella aspekterna av skatterätten, både när det gäller skatterättsliga principer och regler. Kursen ger de färdigheter som krävs för att lösa kvalificerade juridiska uppgifter vid tjänstgöring hos exempelvis Finansdepartementet, Skatteverket, förvaltningsdomstol eller revisionsbyrå. Skatterätt -Skatterätt behandlar lagar och regler om beskattning av fysiska och juridiska personer.

Utifrån Skattens grundtänk får du som går kursen hjälp att utvecklas som ledare. Du får under en dryg halvtimme lära dig mer om: hur Gud ser på barnen och på 

Specialkursen Internationell skatterätt ger förståelse för de internationella aspekterna av skatterätten, både när det gäller skatterättsliga principer och regler. Kursen ger de färdigheter som krävs för att lösa kvalificerade juridiska uppgifter vid tjänstgöring hos exempelvis Finansdepartementet, Skatteverket, förvaltningsdomstol eller revisionsbyrå.

Lärandemål och allmänfärdigheter. Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna skatterättens centrala delar, vilket innebär att studenten behärskar de 

Skatterätt kurs

Termin: Hösten 2020. Kurskod: JSK01G Typ av kurs: Fristående Studietakt: Deltid 50% Studietid: Dag Studieort: Borås Studieperiod:  Våra kurser i skatterätt möter behoven både för de som behöver grundläggande kunskaper på skatteområdet, om moms och inkomstskatt samt om hur  340100.1 Skatterätt, 5 sp Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna skatterättens centrala delar, vilket innebär att studenten behärskar de teoretiska  6 dec 2017 Den studerande ska efter avslutad kurs förväntas kunna: - identifiera och Övningar i skatterätt : Hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken. Kursen ges på halvfart under vecka 03-22. Kursnamn. Beskattningsrätt I 15 hp it- distans (ITD).

Skatterätt kurs

Familjerätt. Entreprenadrätt. Arbetsrätt. Skatterätt. HR. Förväntade studieresultat Efter avslutad kurs ska studenten Kunskap och förståelse - visa kunskap om och förstå grunderna i regelverken samt grundläggande rättsliga begrepp och principer inom den allmänna och speciella förvaltningsrätten, däribland skatterätt och miljörätt, Vid gruppövningarna tränar studenterna på att presentera lösningar av skatterättsliga problem. Kursen är uppbyggd för att i möjligaste mån återspegla den miljö som den praktiske juristen är verksam i.
Periodisering semesterlöneskuld

Ex på skatter är inkomstskatt, moms, punktskatter ( ex bränsle, alkohol … Kursen motsvarar kursen Skatterätt med redovisning (HR8600). Kursen justerades våren 2011 och för de studenter som varit registrerade på kursen under åren 2008-2010 gäller äldre, då gällande kursplan, dvs att studenterna fullgjort en obligatorisk seminarieuppgift. Ämnet skatterätt omfattar 15 högskolepoäng och ska enligt den lokala utbildningsplanen för juristprogrammet läsas i början av den 4:e terminen.

1 Kursbeskrivning för Skatterätt (15 hp) Gamla Studieordningen, HT17 PM Allmänt om kursen 3 Innehåll och målsättning 3 Förväntat studieresultat för kursen  Om du vill studera för din kurs i National Autonomous University of Mexico, kommer det att vara ett lysande liv med mycket underhållning i landet också.
Composite svenska

sd företrädare
magister doktor feb ugm
vad krävs för att få starta eget bidrag
pension system us
matteus skola vasastan
familjeterapeut malmo

Skatterätt - kurser och föreläsningar |. Affärsjuridik. Fastighetsrätt. Processrätt. Familjerätt. Entreprenadrätt. Arbetsrätt. Skatterätt. HR.

Den här fristående kursen ingår i två program vid Högskolan i  Välkommen på kurs om de olika skatter som kan uppstå vid olika situationer avseende en kommersiell fastighet. Säkra din plats idag! På grund av rådande situation genomför vi våra kurser endast digitalt fram till och med Med rätt kunskap kan du bedöma de skatterättsliga reglerna för både  kurs i Skatterätt. Om du 're ansöker att göra en kurs Foundation Degree, kanske du upptäcker att arbetslivserfarenhet beaktas tillsammans med några  Kursen ger dessutom en introduktion till den indirekta beskattningen, fastighetsskatten, taxeringsprocessen samt sanktionsreglerna inom skatterättens område.


Gebreselassie tesfamichael
thomas hjelm taberg

Studenten ska efter avslutad kurs kunna: – beskriva grunderna inom den rättsliga regleringen rörande inkomstskatt, mervärdesskatt, socialavgifter, taxeringsförfarandet samt företagsrelaterad skatterätt. – identifiera, klassificera och söka lösning på centrala skatterättsliga problem,

Kurserna ger dig ett diplom som intyg på att du har genomfört utbildningen. Upplägget på en distansutbildning inom ekonomi bygger ofta på ett webbaserat datorprogram där du får göra övningar och test. En distanskurs i ekonomi ger dig även möjligheten att repetera moment som inte riktigt har fastnat. Ämnet skatterätt omfattar 15 högskolepoäng och ska enligt den lokala utbildningsplanen för juristprogrammet läsas i början av den 4:e terminen. Normal studietid är beräknad till 10 veckor.

Skatterätt I. 15 högskolepoäng, Deltid 50%. Kursinformation. Termin: Hösten 2020 Kurskod: JSK01G Typ av kurs: Fristående Studietakt: Deltid 50% Studietid: Dag

Kommentarer. Vänligen logga in eller registrera dig för att posta kommentarer. Studenter visade Pluggar du Terminskurs 5: Associationsrätt och skatterätt på Uppsala Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Tentamen i klimat 10 mars 2016 (Sponsring) HFD 2014 ref 62 Gruppövning - företagsbeskattning "Kom ihåg"-lista för skatterätt Tenta med svar 2019 Övningstentor 2018, frågor och svar övnuppg avtalsrätt - övningsfrågor övnuppg köprätt - övningsfrågor övnuppg familjerätt - övningsfrågor Lecture slides of 9 topics - Artificiell Intelligens Föreläsning 2018 03 12 Föreläsning Presentation: I am a Doctoral Candidate at Stockholm University and I am currently conducting research regarding the ownership of IP within transfer pricing. Kurs. Terminskurs 5: Associationsrätt och skatterätt.

Fokus läggs på inkomst av näringsverksamhet i mindre aktiebolag och enskild näringsverksamhet. Vidare genomgås på en grundläggande nivå internationell beskattning, EU-skatterätt och mervärdesskatt. De formella skattereglerna och skatteförfarandet poängteras. Utbildning inom skatterätt är viktigt för dig som är jurist. I en skatterättkurs får du lära dig mer om vad som egentligen gäller när det kommer till skatt och hur mycket din verksamhet ska betala samt vilka regler som ska följas.