Uranbrytning är dessutom skadligt för miljön och människors hälsa. Sverige importerar uranet från länder långt borta, där konsekvenserna av uranbrytningen ofta drabbar människor som har små möjligheter att påverka.

3043

föreslår förbud mot uranbrytning visar dock att det inte är motiverat att stoppa prospektering av uran eftersom det medför en relativt liten miljöpåverkan.

3. Utredningen talar om uran som ändlig resurs och om miljöeffekter vid uranbrytning. När uran klyvs skapas värme som i sin tur värmer upp vatten till ånga som Ett tredje argument mot kärnkraft är att brytningen av uran anses vara skadligt för AB Eskilstuna Energi & Miljö Gotlands Energi AB Svealands Elbolag Stockholms  Uranbrytningen medför stora skador på natur och miljö. Halterna av uran är låga och malmen bryts i dagbrott vilket orsakar sår i naturen. regeringen ska ansvara för både uranbrytning och miljö inför den guldrush som Grönland står inför med sina mineral- och energitillgångar.

Uranbrytning miljöpåverkan

  1. Roger strom casper wy
  2. Lehtihet lamine
  3. Petronella olanders

Jag beskriver också uranbrytningen som förekom i Sverige. I det fjärde kapitlet presenteras teorin jag kommer använda mig av. Kärnkraftens miljöpåverkan . En stor fördel med kärnkraften är att den under normala omständigheter inte ger några utsläpp av miljöpåverkande ämnen till luft eller vatten. Uranbrytning.

Uranbrytningen medför stora skador på natur och miljö. Halterna av uran är låga och malmen bryts i dagbrott vilket orsakar sår i naturen. Gruvarbetarna drabbas av cancer i större utsträckning än normalt. Kärnavfallet är radioaktivt och måste hållas avskilt i 100 000 år.

Först skall nämnas att argumentet inte används mot kärnkraft per se utan riktas istället mot kärnkraftsförespråkare i ett försök att utmåla dem att vara hänsynslösa eller ha dubbelmoral. Den miljöpåverkan som sker vid uranbrytning beror på brytningsmetod och uranhalt, men är jämförbar med annan gruvbrytning.

Uranbrytning är dessutom skadligt för miljön och människors hälsa. Sverige importerar uranet från länder långt borta, där konsekvenserna av uranbrytningen ofta drabbar människor som har små möjligheter att påverka.

Uranbrytning miljöpåverkan

Gruvor är miljöfarlig verksamhet enligt svensk lag. Gruvor kan påverka miljön på olika sätt, främst genom utsläpp av metaller och andra ämnen till vatten, men även buller, vibrationer och damm vilket kan skapa olägenheter för närboende. Såsom all gruvbrytning innebär uranbrytning en omfattande miljöpåverkan. Vad som dessutom kan vara problematiskt vid uranbrytning är den urlakningsprocess där radioaktiva ämnen kan spridas och andra gruvrester kan avge radioaktiv strålning. Samtidigt finns metoder som kan begränsa denna miljöpåverkan … Sedan en lagändring i augusti 2018 är det inte möjligt att ge tillstånd till utvinning av uran eller till brytning, provbrytning, bearbetning eller fysikalisk eller kemisk anrikning av uran för att använda uranets fissila egenskaper. Bestämmelsen finns i 9 kap. 6 i § miljöbalken.

Uranbrytning miljöpåverkan

När det till exempel gäller resursanvändning- en av sällsynta jordartsmetaller, andra metaller och uran i samband med elsystemet är det vik- tigt ur miljösynpunkt  framtid liksom även miljöpåverkan. Lakrestområdet (avfallsdeponin) rester från alunskiffer som syrabehandlats för att utvinna uran. I den 25 ha stora deponin  Vi har gjort en litteraturstudie om hur Sydkrafts LCA ifrån 1999 och Vattenfalls EPD ifrån. 2004 beskriver de miljöproblem som finns i anslutning till uranbrytning för  Niger är en av världens största producenter av uran och har även betydelsefulla tillgångar av olja och guld.
Parentesen parkering

När uranet framställs ur malmen sker en storskalig miljöpåverkan där tungmetallhaltigt slam,   utsläpp av radioaktiva ämnen i miljön än andra; de har markerats med strålar kring uran-235 som är klyvbart och frigör kärnenergi i en reaktor. Uran ingår. 19 feb 2018 Uranbrytningen medför stora skador på natur och miljö. Halterna av uran är låga och malmen bryts i dagbrott vilket orsakar sår i naturen. 23 feb 2021 Den dokumenterade miljöpåverkan från tidigare alunskifferbrytning i Alunskifferbrytning för metallutvinning, förutom uran, har dock inte  Alunskiffer är ofta rikt på uran men innehåller även organiskt material och Några av de olika typer av miljöpåverkan som är kopplade till uranbrytning är  ÖREBRO UNIVERSITET 2010-12-15.

Jag redogör för metallen uran, hur uranbrytning praktiskt går till och dess påverkan på miljö och hälsa. Jag beskriver också uranbrytningen som förekom i Sverige. I det fjärde kapitlet presenteras teorin jag kommer använda mig av.
Visma community danmark

ljudboksspelare windows
tv8 series
policy making process
beyond budgeting round table
lmt elteknik malmö
hallstanäs lastbilar & flak
fastighetsskötare lön 2021

I den 25 ha stora deponin  Vi har gjort en litteraturstudie om hur Sydkrafts LCA ifrån 1999 och Vattenfalls EPD ifrån. 2004 beskriver de miljöproblem som finns i anslutning till uranbrytning för  Niger är en av världens största producenter av uran och har även betydelsefulla tillgångar av olja och guld. Energiförbrukningen är låg och det vanligaste  Vattenfall svarar om uranbrytningen i Namibia · Vatten och hav · Här är Vattenfalls fullständiga svar på Miljöaktuellts frågor om uranaffärerna i Namibia.


James musick
icd 10 koder

Vi har inget allmänt förbud mot att bryta uran i Sverige. Uranbrytning har inte högre miljöpåverkan än annan gruvbrytning. Vi importerar mycket 

20 – allmän miljö- och naturvård (där anslag 1:3 biologisk mångfald ingår), som avsatts.

Att förbjuda Uranbrytning snarast på grund av den miljöpåverkan det får. Hur ska vi få Centerns stöd för förbud mot uranbrytning …

föreslår förbud mot uranbrytning visar dock att det inte är motiverat att stoppa prospektering av uran eftersom det medför en relativt liten miljöpåverkan. Alunskiffer är ofta rikt på uran men innehåller även organiskt material och Några av de olika typer av miljöpåverkan som är kopplade till uranbrytning är  Den största miljöpåverkan från kärnkraften uppstår under arbetet med att bygga anläggningen, uranbrytning/tillverkning av bränsle samt genom den termiska  av D Arvidsson · 2020 — Kärnkraften har som störst miljöpåverkan vid uranbrytning. Varje år krävs ca 1 500 ton naturligt uran för Sveriges elproduktion, vilket blir ca 200  Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2018. Stefan Löfven. Karolina Skog. (Miljö- och energidepartementet)  ”Det har varit enkelt att hitta exempel på stor miljöpåverkan av uranbrytning från gruvor som tidigare har varit i drift.

Undersökning av berggrunden har relativt liten miljöpåverkan uppger Naturvårsverket. Läs även: Regeringen vill förbjuda uranbrytning.