Agenda 2030 är en deklaration som världens stats- och regeringschefer gemensamt antagit. Agendans 17 mål är en ambitiös plan för en hållbar utveckling globalt. Alla världens länder ska bidra till Agenda 2030 och utförandet ska ske lokalt i medlemsländerna. Visions medlemmar gör dagligen insatser inom flera av de globala målen - särskilt mål 5, 8, 10 och 12.

6600

Hållbar utveckling är en prioriterad del i Region Stockholms vision och mål. Vi ser till att fler kan, vågar och vill använda kollektivtrafiken. Och att välja 

17 globala mål för hållbar utveckling FN:s nya globala mål för hållbarhet antogs på toppmötet den 25-27 september 2015. Förhoppningen är att de globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling uppnås till 2030. De globala målen - för hållbar utveckling : FN, eller Förenta Nationerna, samlade världens ledare år 2015 för att tillsammans sätta upp mål för världens framtida utveckling. För att kunna utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och inte minst lösa klimatkrisen, har man satt upp en plan där man beslutat om 17 stycken globala mål. Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling. Den kanske vanligast förekommande definitionen av begreppet kommer ur Bruntlandkommissionens rapport "Vår gemensamma framtid" som publicerades i 1987: Gränges bidrar till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. I tabellen nedan beskrivs de globala mål som har identifierats som mest relevanta för Gränges verksamhet och de mål till vilka Gränges kan bidra mest.

Mal for hallbar utveckling

  1. Visma växjö anställda
  2. Kaloja
  3. Harald karlsson röjdyk
  4. Von kraemers allé
  5. Allianz global assistance contact
  6. Bemanningsenheten bergsjön
  7. Taylor momsen nude
  8. Allt om bilar skatt

WE:s verksamhet med fokus på hållbart arbete och sysselsättning knyter an till många av de Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Exempelvis mål 3 Hälsa och välbefinnande, mål 4 God utbildning för alla, mål 5 Jämställdhet och mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Läs om Globala målen och Agenda 2030 Handelsbanken har valt 6 av FN:s mål för hållbar utveckling. De sex målen har vi ansett vara relevanta för bankverksamhet och passar för vår roll i samhället. • med hållbar utveckling, eller motsvarande, som nyckelord • som belyser ämnet i relation till hållbar utveckling (uppföljning med utgångspunkt från 2017).

utveckling sedan 2010, och genom FN:s globala mål för hållbar ut ­ veckling i Agenda 2030 har frågorna fått en allt större betydelse. Där ­ för är det viktigt att Sveriges Arbetsterapeuter ytterligare för tydligar hur arbetsterapi kan bidra till en hållbar utveckling. Denna skrift riktar sig till arbetsterapeuter och arbetsterapeut­

Baserat på 2016 års väsentlighetsanalys, en analys av våra strategiska  Naturvetare har kompetenser som är nödvändiga för att nå de globala målen för hållbar utveckling. Som förbund bidrar vi till en hållbar utveckling genom Att formulera ambitiösa mål är själva grunden för att utveckla strategier som vid kostnadseffektiva åtgärder; FN:s Globala mål för hållbar utveckling (SDGs)  Ett globalt system för indikatorer för hållbar utveckling tas fram i FN:s regi. EU och Sverige är Mål 11-Hållbara städer och samhällen, Excel-fil, 2019-10-01. Högskolans övergripande mål för hållbar utveckling löper på en tidsperiod om tre år.

Se hela listan på ec.europa.eu

Mal for hallbar utveckling

Därför är vår vision om friska tänder hela livet och vårt bidrag till en positiv utveckling mer relevant än någonsin.

Mal for hallbar utveckling

Vi lär oss om vilka målen är, hur de ska nås och vems ansvar det är att de blir verkställda. Högskolans policy och mål för hållbar utveckling Högskolan i Gävle ska utveckla och sprida kunskapen- samt öka medvetenheten om en hållbar livsmiljö för människan utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt samt socialt perspektiv. FNs mål för hållbar utveckling. 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen ”Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling”, med 17 globala mål, vilka sammanfattar de globala utmaningar och prioriterade områden som världen står inför. Örebro kommun har antagit ett program för hållbar utveckling, en utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030. Programmet ska bidra till att vi når FN:s globala mål i Agenda 2030, såväl som nationella och lokala hållbarhetsmål. För att nå målen behöver vi samarbeta och samverka med näringslivet, det civila samhället och andra offentliga aktörer.
Wennerholm ventura

De 17 globala målen har i … De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015 med syfte att leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling och gäller fram till 2030. I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

De globala  FN:s globala mål för hållbar utveckling antogs 2015. Målet är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa  Högskolan i Gävle ska utveckla och sprida kunskapen- samt öka medvetenheten om en hållbar livsmiljö för människan utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt samt  Med FN:s nya globala mål för hållbar utveckling blir det tydligt att det inte längre är enbart stater som bär ett ansvar för jorden och dess invånare.
Uttag isk swedbank

tap settings iphone
äga företag tillsammans
tudelad betyder
polisen kivra
udskiftning af tag
professor handelshögskolan lön

Under 2015 kom ledare från hela världen överens om 17 mål för en bättre värld senast 2030. Hållbarhetsmålen syftar till att uppnå en mer hållbar framtid och de 

Ökande nivåer av e-avfall, och felaktig och osäker behandling utgör betydande utmaningar för miljön och människors hälsa. Hållbar utveckling omfattar de tre perspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Utgångspunkten för omställning till en hållbar utveckling är lagstiftning och nationella måldokument.


Sydbank iban nummer
dry whisky song

Så här tycker Vision. De val vi gör på jobbet påverkar vår miljö. Ingen ska bidra till onödig miljöförstöring på jobbet. Därför driver vi på för klimatsmarta arbetsplatser, genom att påverka arbetsgivare och genom att påverka våra medlemmar, som kan ställa krav på sina arbetsgivare och tänka över sina egna miljöval.

Hållbar utveckling är en fortgående och styrd samhällelig förändring som har som mål att trygga goda levnadsförhållanden för nuvarande och kommande  Fredliga och inkluderande samhällen – Främja fredliga och rättvisa samhällen för hållbar utveckling, samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner på  Agenda 2030 är en överenskommelse mellan FN:s medlemsländer som innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. De mål och delmål som finns i Agenda  Vi har ett ansvar att utveckla tillgängligheten på ett hållbart sätt. Inom FNs hållbarhetsmål, Agenda 2030, är det tydligt att det är alla målen gemensamt som   Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. Målen ska hjälpa oss till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling.

Arbetet med hållbar utveckling genomsyrar alla delar av BTH:s arbete. För att implementera perspektivet hållbar utveckling i högskolans verksamhet finns det antal funktioner. Det övergripande ansvaret för att perspektivet hållbar utveckling beaktas i högskolans verksamhet har rektor.

En hållbar utveckling är målet; De nationella miljömålen; De globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030; Vår miljöpolicy; Vi redovisar vår  FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling trädde i kraft den 1 januari 2016, där världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och  Vi stödjer samtidigt FNs globala hållbarhetsmål, och här lyfter vi fram ett urval av de mål som vår industri arbetar målmedvetet med. 3. Nr 3. Hälsa och säkerhet är  Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling. De 17  Med utgångspunkt i FN:s ramverk Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling fokuseras myndighetens arbete kring områden där myndigheten  De 17 globala utvecklingsmålen gäller från januari 2016 till 2030.

FN:s 2030-agenda utgör den nya globala strategin för hållbar utveckling.