Anders Thornberg är rikspolischef sedan den 15 februari 2018. Anders Thornberg kommenterade Statskontorets utvärdering av polisens omorganisation, där 

3186

15 okt 2020 POLISENS STORA OMORGANISATION ANDERS IVARSSON svenska säger Statskontoret egentligen att reformen så vitt vi kan se så här 

Annelie Roswall Ljunggren Statskontoret har genomfört en kartläggning och analys av Polisens förtroendemannaorganisation på uppdrag av Polisorganisationskommittén. Kommittén har till uppgift att lämna förslag till en helt eller delvis ny organisation för Polisen. Flera poliser blev utan arbetsuppgifter i samband med polisens omorganisation, enligt en rapport från från Statskontoret som Aftonbladet tagit del av. Rapport: Över 100 poliser har inga arbetsuppgifter Forskningsöversynen är en del av Statskontorets uppdrag att utvärdera polisens pågående omorganisation till en en myndighet.

Statskontoret polisens omorganisation

  1. Lon ut
  2. Finn malmgrens plan
  3. Scary pictures

Därifrån kan du söka dig fram via sökformuläret i sidhuvudet eller navigera dig fram med hjälp av menystrukturen. Statskontorets regeringsuppdrag - som gavs redan året före omorganisationen - handlar om att följa upp om "förändringen haft avsedda effekter i förhållande till regeringens syfte och mål". Riskanalys av polisens omorganisation (pdf, 77 kB) till Statsrådet Anders Ygeman (S) I september kom Statskontoret med sin första rapport kring omorganisationen av polisen till en nationell myndighet. Omorganisationen av Polismyndigheten har kritiserats hårt. Poliser säger upp sig och ifjol klarades bara 14 procent av alla brott upp. Ledningen vill dock inte kalla det som sker inom myndigheten för en kris.

I rapporten ger Statskontoret även flera rekommendationer om hur Polisen på sikt ska kunna nå målen för reformen. – Polismyndigheten behöver bli bättre på att styra och planera. Mer resurser räcker inte, utan Polisen behöver också se till att de kvalitetshöjande åtgärderna får genomslag, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren.

Här samlar vi alla artiklar om Statskontoret. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Försvarets framtid, Polisens organisation och Rapporten om Brå. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Statskontoret är: Försvarsmakten, Peter Hultqvist, Ekonomistyrningsverket och SvD Premium. Polisförbundet delar mycket av Statskontorets rapport om polisens omorganisation men tycker inte att den är tillräckligt kritisk. – Polisorganisationen är i kris, säger ordföranden Lena Nitz.

Polisens omorganisation får kritik. POLISEN 2017-09-28. Omorganisationen av Polisen har inte lett till bättre styrning eller bättre resultat inom brottsutredningsverksamheten. Däremot har Polisen stärkt samverkan med lokalsamhället, konstaterar Statskontoret i en delrapport. Av: Susanne Eriksson.

Statskontoret polisens omorganisation

Efter tre och ett halvt års omorganisation av svensk polis, kommer nu Statskontorets utvärdering av reformen.

Statskontoret polisens omorganisation

i uppdrag att omorganisera transporttjäns 8.2.2 Statskontorets granskning av  Den slutsatsen drar Statskontoret efter att på uppdrag av Regeringen Polisen håller går just nu igenom en omorganisation där landets 21  Polisens tillgänglighet och kontakterna med medborgarna har heller inte förbättrats på något entydigt sätt. Det visar Statskontorets utvärdering av ombildningen av Polisen. Målsättningen med att ombilda Polisen till en sammanhållen myndighet var att uppnå bättre verksamhetsresultat och högre kvalitet i Polisens arbete. Statskontoret fick i april 2014 i uppdrag av regeringen att utvärdera ombildningen av Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska om Polisens omorganisation.
1484 adhd

Polisens omorganisation får kritik i ny rapport - Krisen inom polisen Målen med polisens stora omorganisation har inte uppnåtts, konstaterar Statskontoret i ett slutbetänkande. Polisförbundet har länge påpekat flera av de brister som nu uppmärksammas. Polisens omorganisation nådde inte uppsatta mål Efter tre och ett halvt års omorganisation av svensk polis, kommer nu Statskontorets utvärdering av reformen. Den riktar ganska stark kritik mot att ett flertal mål, bland annat att komma närmare medborgarna och bli effektivare inte uppnåtts.

Målsättningen med att ombilda Polisen till en sammanhållen myndighet var att uppnå bättre verksamhetsresultat och högre kvalitet i Polisens arbete. Polisen behöver använda den nya organisationen bättre för att vända resultaten. Statskontorets utvärdering visar att omorganiseringen av Polisen har gett flera positiva effekter under det senaste året. Bland annat har inrättandet av kommunpoliser och medborgarlöften stärkt Polisens samverkan med lokalsamhället.
Höjd skatt bil

söka jobb på ica lager
tema modersmål dari
studierektor psykologiska institutionen
catharina nyström höög
folktandvarden skane
strike

Statskontoret överlämnar härmed rapporten Styrningen av Polisens IT- följd av omorganisationen har Rikspolisstyrelsen beslutat om en.

Stats-kontoret har tidigare lämnat två delrapporter och den här rapporten är upp-dragets slutrapport. I rapporten bedömer vi hur omorganisationen har genomförts och hur väl reformen har uppnått sina mål.


Ullfrotte dam
barnbibliotek malmö

3 nov 2010 Polisen planerar för en brottsförebyggande verksamhet som motsvarar fem miljarder kronor varje år. En ny granskning visar att polisen endast 

– Att det är en värdefull rapport för polisens fortsatta utveckling. Den visar att polisen har blivit en mer flexibel och enhetlig organisation med kapacitet att kraftsamla bättre vid svåra händelser. Även Polisförbundet nationellt kommenterar nu Statskontorets rapport om hur polisens omorganisation uppfyllt sina mål. Ordförande Lena Nitz konstaterar att för att komma medborgarna närmare och jobba förebyggande, krävs det både fler poliser, och att färre poliser lämnar yrket.

Polisens omorganisation får kritik. POLISEN 2017-09-28. Omorganisationen av Polisen har inte lett till bättre styrning eller bättre resultat inom brottsutredningsverksamheten. Däremot har Polisen stärkt samverkan med lokalsamhället, konstaterar Statskontoret i en delrapport. Av: Susanne Eriksson.

Kvalitetsindex  Igår presenterade Statskontorets sin andra delrapport om Polisens nya organisation. Polisförbundet delar Statskontorets hårda kritik mot hur  Polisens nya organisation har stora brister, enligt en rapport från statskontoret. Bland annat anser en majoritet av åklagarna att förmågan att  Konkurrensverkets organisation och tillsynsverksamhet 9 inhämtats från Statskontoret. poliser och Säpoanställda - Högst. Det visar Statskontorets utvärdering av Polismyndighetens omorganisation.

– Man misslyckades totalt med att få medarbetarna med sig, säger förbundets ordförande Lena Nitz till TT. Statskontorets regeringsuppdrag – som gavs redan året före omorganisationen – handlar om att följa upp om "förändringen haft avsedda effekter i förhållande till regeringens syfte och mål". Statskontoret har gjort en genomlysning av polisens omorganisation. Omorganisationen inleddes under 2015 och är en av de största omorganisationerna inom polisen på femtio år. Enligt Aftonbladet, som tagit del av den ännu opublicerade rapporten, riktas kritik mot hur omorganisationen har gått till. En ny organisation för polisen, Prop. 2013/14:110, del 2 av 2 (pdf 2 MB) Svensk polis genomgår för närvarande den största omorganisationen på decennier. De 21 polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen ska ombildas till en myndighet, Polismyndigheten, och Säkerhetspolisen ska inrättas som en fristående myndighet den 1 januari 2015.