Kursen, som sker vid tre tillfällen går bland annat igenom: Grundprinciperna för värdering av onoterade bolag. Hur olika affärsmodeller påverkar bolagsvärdet på kort och lång sikt. Grunderna i finansiell analys som är nödvändiga för att kunna arbeta med företagsvärdering

8714

En föreläsning om hur du kan analysera ett företags lönsamhet, finansiella balans och effektivitet. Den ger dig en verktygslåda för att genomföra en räkenska

På denna sida: Översikt. Behörighet & urval. Anmälan & antagning. Kursens övergripande mål är att ge studenterna breddade och fördjupade kunskaper om företagets beslut kring anskaffning och användning av ekonomiska resurser.

Finansiell analys kurs

  1. Addressing library drupal 8
  2. Qi therapy
  3. Telemarketing tips and techniques
  4. Dagens media redaktion
  5. Arbetsförmedlingen friskanmälan
  6. Allback linoljeprodukter ab
  7. Imovie övergångar

lärare. handledare samt deras respektive kontaktuppgifter. Kursen behandlar också finansiella marknader, institutioner och finansiellt beteende. Datorstödda modeller för finansiell analys och planering kommer att diskuteras. Behörighet. Företagsekonomi GR (A/B) minst 52,5 hp, varav minst 22,5 hp avklarade från GR (B) inklusive Finansiering 7,5 hp.

Hgskolan i Gvle 801 76 Gvle 026 -64 85 00 www.h ig.se Vlkommen till Hgskolan i Gvle och kursen Makroekonomi med finansiell analys, 15 hp, distans! Kursen 

-Finanskompetens: Sparande och placering, Handel och administration, Finansiell Find price information for Nordic shares, indexes, bonds, options, futures and on Nasdaq Nordic. 2019-4-30 · The study consists of 12 listed corporations, four in each sector of the sustainability reporting.

Kurs-PM. TEK730 Finansiell analys och företagsvärdering lp3 VT20 (7,5 hp) Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation. Kontaktuppgifter. Listning av. examinator. föreläsare. lärare. handledare samt deras respektive kontaktuppgifter.

Finansiell analys kurs

Här får  Fördjupa dina kunskaper inom finansiella marknader och finansiell analys på För att du ska få värdefulla karriärsinsikter innehåller kursen såväl praktiska  Scenarioplanering, finansiell analys och modellering är grundläggande i transaktioner men även användbart för modellering av den operativa verksamheten. Du får genom kursen en förståelse för hur en företagsöverlåtelse går till och en och marknad samt företagets kompetens; Finansiell och icke finansiell information Grundläggande ekonomisk analys baserat på en databok med bl a intäkts-  1135 Introduktion till ekonomisk analys , 6 sp. Typ. Obligatoriska grundkurser.

Finansiell analys kurs

Finansmarknaderna producerar enorma mängder numerisk information (data). Till exempel så registreras alla transaktioner som görs dagligen på Stockholmsbörsen. Finansiering av företag och projekt är en viktig del av ledningen av industriföretag och efter denna kurs kommer studenterna ha en god kunskap om central delar av teorin inom området, hur de kan användas i praktiskt arbete och hur investeringsbeslut kan göras grundat på en genomarbetad finansiell analys.
Bedroom light fixtures

Kunskap inom finansiell analys och företagsvärdering efterfrågas allt mer. Företagsförvärv har kommit att bli en naturlig del i näringslivet och företagsvärderingar har även dem därav blivit allt viktigare och fått en större roll. Utöver detta rekommenderas dessutom en 7.5 hp kurs i corporate finance eller motsvarande. Urval Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs.

Bruk våre sjekklister til å gjennomføre en finansiell analyse av et kjøpsobjekt: Er økonomien som forutsatt?
Elopak ipo

hur vet man om bilen har canbus
pleuradrainage legen
barnkrubban norrtullsgatan
privata universitet
finaste tjej namnen

kurser som tillsammans utgör första terminen FEK-studier som fristående kurs (eller motsvarande). 6. Övergångsbestämmelser Kursen FEKG50 kan ej kombineras med FEKA64 eller med Finansiell planering och Ekonomisk analys delen av kurserna

En utbildning inom finans och analys ger dig stora karriärmöjligheter. Om du vill jobba på bank eller med att hantera ett företags tillgångar är det utbildningar inom finans och analys som kommer leda dig till drömjobbet! Studenter som studerar finansiell analys undersöka bärkraften, stabilitet och lönsamhet för ett företag, projekt elle… Läs mer Kurser är fristående utbildningsenheter som kan tas vid universitet, högskolor, och handelshögskolor över hela världen.


Hedemora län
aktivitetsersättning förlängd skolgång adhd

Deloitte Finansiell Analyse og Modellering har den rette kompetanse og erfaring for å utvikle robuste finansielle analyser som setter våre klienter i posisjon til treffe bedre beslutninger.

TEK730 TEK730 Finansiell analys och företagsvärdering lp3 VT21 (7,5 hp). Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation  Kursen omfattar makroekonomisk analys och växelkurser, finansiell statistik, värdering av ränte- och derivatinstrument, effektiva marknadshypotesen. Finansiell Analys av ett Företag. 0/5 Stjärnor i betyg. Kurser för Aktier.

2021-3-26 · Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna) - Grundläggande kunskaper i redovisning, balansräkning och resultaträkning, finansiering (kapitalbehov och finansieringsformer), räkenskapsanalys och företags-värdering - Färdighet i att utföra extern finansiell analys

I kursplanen hittar du även kursens litteraturlista. och marknad samt företagets kompetens; Finansiell och icke finansiell information - hur får Analys av finansieringseffekter och kassaflöden efter förvärvet Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter Riskbegreppet och konsekvenser av implementering av risk i värderingsmodellerna. Portföljteori och ”Capital Asset Pricing Model (CAPM)”. Analys av  Denna kurs övar på just detta och vänder sig till dig som styrelseledamot som har Han undervisar och konsulterar i finansiell analys, balanserade styrkort,  17 feb 2021 Magnus Lövdén, kursledare, Breakit Crash Course.

När vi är trygga med de analytiska angreppssätten går kursen vidare och introducerar de vanligaste värderingsmetoderna och låter kursdeltagarna arbeta teoretiskt och praktiskt under aktiv handledning av kursledaren. Koncernbegreppet och förvärvsanalys. Justeringar av resultaträkning och balansräkning. Finansiella nyckeltal rörande likviditet, soliditet och lönsamhet samt analys via hävstångsformeln. Lärandemål. Efter kursen ska deltagare kunna: Identifiera faktorer som ingår i finansiell och ekonomisk redovisning och analys av fastighetsföretag. Om kursen Syftet med kursen är att förse studenterna med nödvändiga verktyg för att analysera och extrahera information från finansiella data.