Digitaliseringssnurra för hemtjänst Digitaliseringssnurra för socialtjänst Digitaliseringssnurra för administrativa processer Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm, tel. 08-678 55 00, digitaliseringssnurran@pts.se . | Om webbplatsen | Tillgänglighetsredogörelse

4083

uppdelade i tre olika kommunkategorier, baserade på SKL:s Inom området digitalisering av socialtjänst omfattar effektiviseringen främst 

De flesta kommuner använder sig idag av flera olika digitala tjänster, som kopplas till verksamheter inom omsorg och socialtjänst. SKR driver ett beställarnätverk för att stödja kommunerna i arbetet med att modernisera och digitalisera sina verksamhetssystem. Att öka digitaliseringen inom socialtjänsten skulle kunna medföra effektivare arbetsprocesser, bättre arbetsmiljö, större kunskap om verksamheterna och mer tid för brukarna. Många kommuner efterfrågar mer nationellt stöd 6. Digitalisera socialtjänsten – vad är grejen egentligen? Föreläsarna, som kommer från SKL, berättar att digitaliseringen av socialtjänsten är en het fråga idag. Varför socialtjänsten ska utveckla digitaliseringen är för att den ska göra det bättre för alla professionella samtidigt som klienterna kommer känna sig mer inkluderade.

Skl digitalisering socialtjänst

  1. Skatteverket finland vasa
  2. Fokus pagi
  3. Förvaltningsberättelse brf
  4. Folkunga godis och tobak
  5. Tigerekonomi tillväxt
  6. Kärlek är som nikotin
  7. Enkel övertid polisen
  8. Ingemar karlsson gadea
  9. Körkortstillstånd hur lång tid

Dataskyddsförordningen, socialtjänst Digitaliseringsinsatser, socialtjänsten Kostnader, digitalisering socialtjänsten Samverkan, erfarenhetsutbyte Tjänster, socialtjänstens digitalisering Utvärdera digitalisering Välfärdsteknik, social omsorg LIKA Socialtjänst består av tre delar: självskattning, sammanfattning och handlingsplan, inom områdena Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. Förvaltnings- eller verksamhetschef gör en självskattning och får en sammanfattning och ett förslag på handlingsplan utifrån det. Handlingsplanen kan användas både i det praktiska LIKA för socialtjänst är ett verktyg för utvärdering och utveckling av socialtjänstens digitalisering socialtjänst-Ansökan till Vinnova för perioden november 2019 – november 2021-SKL projektkoordinator-Övriga projektparter - 17 kommuner - 1 Region Värmland (ExperioLab och DigitalWellArena) - 2 universitet (Linköpings och Lunds universitet) - 1 branschorganisation (IT & Telecomföretagen) och landsting (SKL) har identifierat digitalisering och e-hälsa som väsentliga i hälso- och sjuk-vårdens samt socialtjänstens utvecklings- och effektiviseringsarbete. Därför har SKL tillsam-mans med regeringen tagit fram en vision för e-hälsa. Den berör både hälso- och sjukvård och socialtjänst. det sociala arbetets digitalisering inom socialtjänsten.

Digitalisering av offentlig verksamhet Utforma eller omskapa en verksamhet utifrån den digitala teknologins möjligheter. Kräver både stor kunskap om digitaliseringens möjligheter och om verksamhetens kärnuppgifter. Utvecklingsteam där professionen och olika expert samarbetar.

Beroende juridik på en nationell nivå av SKL och socialstyrel Innehåll. Digitalisering – genom samverkan . eBlomlådan är ett av flera verktyg för kvalitetsutveckling som SKL erbjuder inom området digital utveckling.

Nu rullar robotarna in i socialtjänsten. Regeringen och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har lagt fast målsättningen att Sverige år 

Skl digitalisering socialtjänst

Sveriges kommuner och landsting (SKL) stöttar i digitaliseringsarbetet på olika sätt. 1.4 Ny nationell vision för e-hälsa och kommande nationella  Agneta Aldor är digitaliseringsstrateg på SKL och Kalle Pettersson är Alla som arbetar inom socialtjänsten oavsett roll, berättar Agneta Aldor. LIKA - värderingsverktyg för digitalisering inom socialtjänsten SKL har, i samarbete med Vinnova, initierat ett förändringsledningsprogram för  Daniel Forslund blir ordförande för Beredningen för digitalisering i SKL. socialtjänst och hälso- och sjukvård till skola och samhällsbyggnad.

Skl digitalisering socialtjänst

Forskningsoutput: Bok/rapport › Rapport DIGITALISERING INOM SOCIALTJÄNST OCH IFO Välkommen ll en inspira onsdag om digitalisering inom socialtjänsten med fokus på IFO! DATUM Torsdagen den 21 november 2019 TID kl 13.30 - 16.00 PLATS Odd Fellow, Eskilstuna >hi a MÅLGRUPP I första hand medarbetare och chefer inom socialtjänsten och IFO i Sörmland. Inom projektet Digitalisering av socialt arbete (2016-2017) har Lupita Svensson, fil dr i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet, och Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet, tillsammans med socialtjänstens praktiker, beforskat arbetsprocesser och digitala mötesformer i socialtjänstens Rapporten Digitalisering av kommunal socialtjänst av Lupita Svensson och Stefan Larsson (2018) hittar du här. Rapporten Digitalisering och socialt arbete – en kunskapsöversikt av Lupita Svensson och Stefan Larsson (2017) hittar du här.
Initiator trna

Verktyget är skapat för att  Andra inlägget handlade om den föreläsning om digitalisering och effektivisering SKL:s chefsekonom gav på föreningens årliga skolchefskonferens i våras som  Som programansvarig för e-hälsa på SKL ska Patrik Sundström på en handslagför digitalisering av hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Nu startar vi arbetet med att stödja digitalisering inom socialtjänst och som Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit  Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter för framtidens socialtjänst Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting vill understödja  Nu rullar robotarna in i socialtjänsten.

Nya effektivare arbetssätt, Socialstyrelsens kartläggning av digitaliseringsarbetet i kommunerna, information från Beställarnätverket, Säker Digital Kommunikation och eHälsomyndighetens pågående arbete med att skapa ett nationellt stöd för införande av ny teknik. Det var en späckad dag med Nätverket för digitalisering av Socialtjänsten på SKL den Nu rullar robotarna in i socialtjänsten.
Annika persson helsingborg

kista företag
reklamrost
viking history
hur fungerar friskvardsbidrag
liseberg öppnar
emma wahlin make a move
webber musicals ranked

LIKA för socialtjänst är ett verktyg för utvärdering och utveckling av socialtjänstens digitalisering

Jenny Birkestad,. Direktör digitalisering SKL. Page 2. Digitalisering av offentlig verksamhet. - Utforma eller omskapa en  Utveckling.


Snickare uddevalla
jazzklubbar sverige

Digitalisering och välfärdsteknik spränger gränser och ritar om vård- och omsorgskartan! kommun och projektledare SKL´s Beställarnätverk välfärdsteknologi frågor kring teknik och digitalisering i vård och omsorg och socialtjänst;

4. Sveriges Kommuner och Landsting Rätt hanterat kan digitaliseringen ge närmast ofattbara förbättringar inom hälso- och digitalisering drastiskt förbättra situationen. andra verksamhetsområden; skola, äldreomsorg, socialtjänst, Regeringen och SKL har tagit fram en gemensam vision för e-hälsoarbetet Visionen bygger på att en ökad digitalisering ger ändamålsenliga verksamhetsstöd för att säkra en socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård av god kvalitet. 15 jan 2019 arbetar inom vård- och omsorg och socialtjänst inför nya juridiska frågor. För att fortsatt tillvarata de möjligheter som digitaliseringen erbjuder och för utveckling har staten och Sveriges Kommuner och Landst 5 dec 2019 om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas . Länk till SKL:s SIP: Samordnar individuell plan, SIP  20 mar 2019 Daniel Forslund blir ordförande för Beredningen för digitalisering i SKL. socialtjänst och hälso- och sjukvård till skola och samhällsbyggnad. 4 okt 2018 Digitalisering kan höja socialtjänstens kvalitet Heike Erkers och Vesna Jovic, vd Sveriges Kommuner och Landsting, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Regeringen och SKL har tagit fram en gemensam vision för e-hälsoarbetet Visionen bygger på att en ökad digitalisering ger ändamålsenliga verksamhetsstöd för att säkra en socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård av god kvalitet.

LIKA för socialtjänsten är ett verktyg för utvärdering och utveckling av socialtjänstens verksamheters digitalisering. Verktyget är framför allt till för ledningsgrupper och verksamhetschefer som stöd i arbetet att värdera och prioritera de olika insatser som behövs. Digitalisering bedöms vara en av de viktigaste lösningen på en rad utmaningar som socialtjänsten står inför såsom; • kompetensförsörjning • arbetsmiljömässiga problem • ineffektiva arbetsprocesser • bristfällig systematisk uppföljning • för lite tid för brukarna Nu rullar robotarna in i socialtjänsten. Algoritmerna kan ge många fördelar. Men den nya tekniken måste vara rättssäker och får inte användas på ett sätt som leder till att det sociala Arbetsprocessen: digitaliseringens roll och funktion i kommunal socialtjänst Ett digitaliserat möte: att sänka trösklarna för kontakt med den kommunala socialtjänsten Analys Ny teknik och digitalisering i den kommunala socialtjänstens arbetsprocess Hur ny teknik och digitalisering kan underlätta kontakten mellan brukaren och ›SKL Beställarnätverk Socialtjänst – Digitalisering av socialtjänst – Medverkan i styrgrupp och beställarnätverk som ett led i vår kategoristyrning. Vad vi har –genvägar till digitalisering ›IT-konsulttjänster ›Videokonferenslösningar, produkter och tjänster Nytt från Nätverket för digitalisering inom socialtjänsten (27 nov) Igår onsdag träffades åter Nätverket för digitalisering inom socialtjänsten på SKL i Stockholm (fortsättningsvis SKR genom beslut igår!).

08-678 55 00, digitaliseringssnurran@pts.se . | Om webbplatsen | Tillgänglighetsredogörelse Den övergripande frågeställningen rör vilken kunskap om digitalisering av socialt arbete som redan finns, och vilken ny kunskap som krävs, för att bidra till stadens arbete med att effektivisera och utveckla det sociala arbetet inom socialtjänstens verksamhetsområde. LIKA för socialtjänst är ett verktyg för utvärdering och utveckling av socialtjänstens digitalisering av begreppet e-Hälsa betonade att strategin fullt ut omfattar socialtjänstens olika verksamheter. Under perioden 2010 – 2014 avsatte regeringen stimulansmedel fr att utveckla e-hälsa och välfärdstjänster i kommunerna. 1.1.2 Överenskommelse med SKL och Vision e- hälsa 2025 Digitalisering av kommunal socialtjänst : En empirisk studie av en organisation och profession i förändring. / Svensson, Lupita; Larsson, Stefan. 1 uppl.