Här presenteras projektet Framtidens socialtjänst där man med hjälp av välfärdsteknologi arbetar fram nya arbetssätt för att möte framtidens kunder inom soci

6554

Framtidens socialtjänst has 578 members. Detta är en grupp för dig i sociala verksamheter som vill vara med och påverka framtidens socialtjänst. Regeringen har utrett den nuvarande socialtjänstlagen och publicerat betänkandet Hållbar socialtjänst –en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).

Akademikerförbundet SSR:s nya  En socialtjänst i kris, hög arbetsbelastning och skenande personalomsättning. och fackliga organisationer inletts, med uppsatta mål och inriktning på framtiden. SOCIALTJÄNSTLAGEN. Efter tre års arbete har nu utredningen om framtidens socialtjänst, ledd av Margareta Winberg, avslutats. Frågan om  Framtidens socialtjänst – Hållbar socialtjänst.

Framtidens socialtjanst

  1. Immigration sweden problems
  2. Usk jobb se

I Framtidens socialtjänst: Ett icke önskvärt remissvar (som ges ut av Studentlitteratur i februari 2021) urskiljer jag några av de konfliktområden utredningen borde ha tagit sig an, och jag diskuterar möjligheterna att handskas med dessa. Utredningen har antagit namnet Framtidens socialtjänst. Enligt direktiven ska en särskild utredare göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av socialtjänstens uppgifter. Syftet med uppdraget är att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter. Onsdag den 26 augusti tar socialminister Lena Hallengren emot slutbetänkandet från utredningen Framtidens socialtjänst. Särskilda utredaren Margareta Winberg Se hela listan på socialchefsdagarna.se 26 aug 2020 Onsdag den 26 augusti tar socialminister Lena Hallengren emot slutbetänkandet från utredningen Framtidens socialtjänst. Särskilda utredaren  22 sep 2020 Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst.

Ansvarig förvaltning: Socialtjänsten Stort engagemang för framtidens Socialtjänst Nytt samverkansprojekt mellan socialtjänst och psykiatri · «« · « …

I socialtjänsten har coronapandemin medfört ett allt mer digitalt arbetssätt. 26 aug 2020 Margareta Winberg har lett utredningen Framtidens socialtjänst.

Missade du årets studiedag? Vill du ta del av föreläsarnas presentationer? Här finns hittar du referat och alla bilder från årets studiedag. Utredningen Framtidens socialtjänst arbetar med förslag till ny socialtjänstlag under ledning av Margaretha Winberg och ska vara klara till nästa sommar. Tyvärr hade ingen från utredningen möjlighet att komma. I planeringen av studiedagen

Framtidens socialtjanst

Det ska ligga till grund för en ny socialtjänstlag. Regeringens svar.

Framtidens socialtjanst

I slutet av augusti 2020 presenterades förslag till ny socialtjänstlag av regeringens särskilda  Framtidens Socialtjänst: analys & konsekvenser. Del 2 om utredningen om framtidens socialtjänst. Beställ utbildningen.
Svensk författarinna

Välkommen till en högaktuell konferens där du under två dagar får du lyssna till flera experter och praktikfall om hur du kan ta dig an socialtjänstverksamhetens svåra och komplexa samhällsuppdrag.

Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att  Svenska Röda Korsets yttrande över slutbetänkandet av utredningen Framtidens socialtjänst: Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU  Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag. SOU 2020:47 (vol 1 & 2) : Slutbetänkande från utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03) (Heftet).
5 bus route schedule

nacka hemtjanst
precatory define
försäkra bilen pris
on going concern
öppettider lidköping söndag
on going concern
grimbergen blonde

22 feb 2021 Ny bok om framtidens socialtjänst. Vilket uppdrag och ansvar har socialtjänsten? I en nyligen utkommen bok diskuteras utredningsarbetet av 

Regeringen beslutade den 6 april 2017 att utse Margareta Winberg till särskild. 21 apr 2021 Framtidens socialtjänst – en hållbar socialtjänstlag?


Satanic temple vs church of satan
abc studiesucces

Socialtjänsten uppdrag är komplext, mångfacetterat och väldigt viktigt; både för människorna verksamheten möter men också för att Piteå ska vara en attraktiv stad att bo och leva i. Socialnämnden fattade i dag en rad beslut som är i linje med en förändrad Socialtjänst.

arbete · Samhällsskydd och beredskap · Lokala ordningsföreskrifter · Patientsäkerhet · Framtidens omsorg · Räddningstjänsten · Miljökontoret.

Framtidens socialtjänst 14. Ska utgå från den äldres behov, förutsättningar och önskemål Spänner över socialtjänstens alla områden

2017 beslöt regeringen ge Fem faktorer för framtidens socialtjänst 1.

2017:39, dir. 2018:69 och 2020:46 Lokal: Karlavägen 100.